Om Brandefood samen tot een succes te maken vragen wij uw aandacht voor onze huisregels

 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden. Tussen 18 en 25 jaar wordt verwacht dat legitimatie getoond wordt.

 • De entree van Brandefood is gratis. Minderjarigen mogen alleen binnen onder begeleiding van een meerderjarige.

 • Scooters, (brom)fietsen en andere motorvoertuigen zijn niet toegestaan op het festival terrein. (hier is voldoende stalling voor)

 • Er is meer dan genoeg eten en drinken aanwezig op het festival terrein. Eigen eten en drinken mee het terrein opnemen is dan ook niet toegestaan.

 • Het betreden van ons evenementen terrein is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiele en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

 • Het is niet toegestaan glas of blikwerk het festival terrein mee op te nemen.

 • Door het betreden van het terrein accepteert u dat er een tassencontrole kan worden uitgevoerd door de organisatie en/of wettelijke instanties. Wij wijzen u er tevens op dat iedere burger zich moet kunnen legitimeren op verzoek van wettelijke instanties.

 • Wapen en drugsbezit zijn niet toegestaan op het festival terrein. Bij overtreding wordt zonder waarschuwing de politie ingeschakeld.

 • Agressiviteit en/of intimidatie in welke vorm dan ook wordt niet geaccepteerd. Ook hier wordt evt. zonder waarschuwing vooraf de politie ingeschakeld.

 • Je dient ten alle tijden de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, personeel en hulpdiensten op te volgen.

 • De organisatie en beveiliging hebben altijd het recht je de toegang tot het evenementen terrein te weigeren.

 • Wildplassen is niet toegestaan. Er zijn voldoende toilet voorzieningen.

 • Door het betreden van het festival terrein geef je toestemming om foto’s en video’s van u te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.

Bij het niet volgen en/of overtreden van onze huisregels kunnen wij u de toegang tot het terrein ontzeggen, bij herhaaldelijk overtreden zullen wij direct evt. Zonder waarschuwing de politie inschakelen. Eventuele kosten worden direct op u verhaald.